Szolgáltatási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a https://esztany.com címen található weboldal és az Esztanygaleria SRL által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások használatát.

A https://esztany.com oldalra való belépéssel Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek betartását, valamint az összes vonatkozó törvény és rendelet betartását. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szolgáltatási Feltételekkel, tilos a weboldal használata, illetve az Esztanygaleria SRL által nyújtott bármely más szolgáltatás használata.

Mi, az Esztanygaleria SRL fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint felülvizsgáljuk és módosítsuk a jelen Szolgáltatási Feltételeket. Ha így teszünk, frissíteni fogjuk ezt az oldalt. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely módosítása a közzététel időpontjától kezdve azonnal hatályba lép.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket legutóbb 2021. szeptember 16-án frissítettük.

Használati korlátozások

A weboldal használatával Ön saját maga, felhasználói és más felek nevében garantálja, hogy nem fog:

  1. a honlapon található anyagok és szoftverek módosítását, másolását, származékos munkák készítését, dekompilálását vagy visszafejtését;
  2. nem távolít el semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjelölést a weboldalon található anyagokról és szoftverekről;
  3. az anyagokat más személynek átadni, vagy az anyagokat más szerveren "tükrözni";
  4. tudatosan vagy gondatlanságból használja ezt a weboldalt vagy bármely kapcsolódó szolgáltatását oly módon, hogy visszaél a hálózatunkkal vagy az Esztanygaleria SRL által nyújtott bármely más szolgáltatással, vagy megzavarja azt;
  5. szolgáltatását oly módon, hogy visszaél a hálózatunkkal vagy az Esztanygaleria SRL által nyújtott bármely más szolgáltatással, vagy megzavarja azt;
  6. ezt a weboldalt vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat az alkalmazandó törvények vagy rendeletek megsértésével használja;
  7. ezt a weboldalt jogosulatlan reklám vagy spam küldésével együtt használja;
  8. să recolteze, să colecteze sau să adune datele utilizatorului fără consimțământul acestuia; sau
  9. ezt a weboldalt vagy a kapcsolódó szolgáltatásokat olyan módon használja, amely sértheti harmadik felek magánéletét, szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait.

Szellemi tulajdon

A jelen weboldalon található anyagok szellemi tulajdonjoga az Esztanygaleria SRL tulajdonát képezi, vagy az Esztanygaleria SRL részére licencben van biztosítva, és az alkalmazandó szerzői jogi és védjegyjogok védik. Felhasználóinknak engedélyt adunk az anyagok egy példányának letöltésére személyes, nem kereskedelmi célú átmeneti használatra.

Ez egy engedély megadásának minősül, nem pedig a tulajdonjog átruházásának. Ez az engedély automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti a jelen korlátozásokat vagy a Szolgáltatási feltételeket, és az Esztanygaleria SRL bármikor felmondhatja.

Felelősség

Weboldalunk és a weboldalunkon található anyagok "ahogy van" alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A törvény által megengedett mértékben az Esztanygaleria SRL nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezennel kizár és negligál minden más garanciát, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon nem megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozó hallgatólagos garanciákat vagy feltételeket.

Az Esztanygaleria SRL vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelnek az Ön vagy bármely harmadik fél által elszenvedett vagy felmerült bármilyen következményes veszteségért, amely a weboldal vagy a weboldalon található anyagok használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, még akkor sem, ha az Esztanygaleria SRL-t vagy meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen kár lehetőségéről.

A jelen megállapodás keretében a "következményes veszteség" magában foglal minden következményes veszteséget, közvetett veszteséget, tényleges vagy várható nyereségkiesést, elmaradt hasznot, bevételkiesést, bevételkiesést, üzletkiesést, jó hírnév elvesztését, lehetőségkiesést, megtakarításkiesést, hírnévkiesést, használatkiesést és/vagy adatvesztést vagy -romlást, akár törvény, szerződés, méltányosság, kártérítés (beleértve a gondatlanságot), kártérítés vagy más okból.

Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Az anyagok pontossága

A weboldalunkon megjelenő anyagok nem teljes körűek, és csak általános tájékoztatásra szolgálnak. Az Esztanygaleria SRL nem garantálja és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a weboldalon található anyagok pontosságát, várható eredményeit vagy megbízhatóságát illetően, vagy más módon az ilyen anyagokkal vagy a weboldalhoz kapcsolódó forrásokkal kapcsolatban.

Linkek

Az Esztanygaleria SRL nem tekintette át a weboldalához kapcsolódó összes oldalt, és nem felelős a linkekkel összekapcsolt oldalak tartalmáért. Bármely link feltüntetése nem jelenti azt, hogy az Esztanygaleria SRL jóváhagyja, jóváhagyja vagy ellenőrzi az adott oldalt. Az ilyen hivatkozott oldalak használata a saját felelősségére történik, és javasoljuk, hogy saját maga vizsgálja meg az adott oldalak alkalmasságát.

Felmondási jog

Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön weboldalunk használatára vonatkozó jogát, és a jelen Szolgáltatási Feltételek azonnali hatályú felmondását, ha a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely megsértése miatt írásban értesítjük Önt.

Felmondás

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely olyan feltétele, amely részben vagy egészben semmis vagy végrehajthatatlan, a semmisség vagy végrehajthatatlanság mértékében elválik. A jelen Szolgáltatási feltételek többi részének érvényességét ez nem érinti.

Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Románia törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban értelmezendők. Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy helyszín bíróságainak kizárólagos joghatóságának.