Termenii serviciului

Acești Termeni și condiții de utilizare reglementează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web aflat la adresa https://esztany.com și a oricăror servicii conexe furnizate de Esztanygaleria SRL.

Prin accesarea https://esztany.com, sunteți de acord să respectați acești Termeni de Serviciu și să vă conformați tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de Serviciu, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site web sau să utilizați orice alte servicii furnizate de Esztanygaleria SRL.

Noi, Esztanygaleria SRL, ne rezervăm dreptul de a revizui și de a modifica oricare dintre acești Termeni de Serviciu la discreția noastră. La efectuarea acestui lucru, vom actualiza această pagină. Orice modificare a acestor Termeni de Serviciu va intra în vigoare imediat de la data publicării.

Acești Termeni de Serviciu au fost actualizați ultima dată la 16 septembrie 2021.

Limitări de utilizare

Prin utilizarea acestui site web, garantați în numele dvs. și al utilizatorilor dvs. și al altor părți pe care le reprezentați că nu veți:

  1. modificați, copiați, pregătiți lucrări derivate, decompilați sau faceți inginerie inversă a oricăror materiale și software conținute pe acest site web;
  2. nu veți elimina niciun drept de autor sau alte mențiuni de proprietate din niciun material și software de pe acest site web;
  3. transferați materialele către o altă persoană sau să "oglindiți" materialele pe orice alt server;
  4. să folosiți cu bună știință sau din neglijență acest site web sau oricare dintre serviciile sale asociate într-un mod care abuzează sau perturbă rețelele noastre sau orice alt serviciu furnizat de Esztanygaleria SRL;
  5. folosiți acest site web sau serviciile sale asociate pentru a transmite sau publica orice material hărțuitor, indecent, obscen, fraudulos sau ilegal;
  6. folosiți acest site web sau serviciile sale asociate cu încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile;
  7. să utilizați acest site web în legătură cu trimiterea de publicitate neautorizată sau spam;
  8. a felhasználó hozzájárulása nélkül felhasználói adatokat gyűjteni, gyűjteni vagy gyűjteni; vagy
  9. să utilizați acest site web sau serviciile sale asociate într-un mod care ar putea încălca confidențialitatea, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unor terțe părți.

Proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală a materialelor conținute în acest site web este deținută sau licențiată de Esztanygaleria SRL și este protejată de legislația aplicabilă privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Acordăm utilizatorilor noștri permisiunea de a descărca o copie a materialelor pentru uz personal, necomercial și tranzitoriu.

Acest lucru constituie acordarea unei licențe, nu un transfer de proprietate. Această licență va înceta automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții sau Termenii de utilizare și poate fi reziliată de Esztanygaleria SRL în orice moment.

Răspundere

Site-ul nostru web și materialele de pe site-ul nostru web sunt furnizate "așa cum sunt". În măsura permisă de lege, Esztanygaleria SRL nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, și prin aceasta refuză și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, sau nerespectarea proprietății intelectuale, sau alte încălcări ale drepturilor.

În nici un caz Esztanygaleria SRL sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice pierdere indirectă suferită sau suferită de dumneavoastră sau de o terță parte ca urmare a utilizării sau a incapacității de a utiliza acest site sau materialele de pe acest site, chiar dacă Esztanygaleria SRL sau un reprezentant autorizat a fost notificat, verbal sau în scris, despre posibilitatea unor astfel de daune.

În contextul acestui acord, "prejudiciu indirect" include orice prejudiciu consecutiv, prejudiciu indirect, pierdere reală sau anticipată a profitului, pierdere de beneficii, pierdere de venituri, pierdere de afaceri, pierdere de bunăvoință, pierdere de oportunitate, pierdere de economii, pierdere de reputație, pierdere de utilizare și/sau pierdere sau corupție de date, indiferent dacă este vorba de statut, contract, echitate, delict (inclusiv neglijență), despăgubire sau altceva.

Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul nostru web nu sunt complete și sunt destinate exclusiv informării generale. Esztanygaleria SRL nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe acest site web, sau în legătură cu astfel de materiale sau cu orice resurse legate de acest site web.

Legături

Esztanygaleria SRL nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabilă pentru conținutul niciunui astfel de site legat. Includerea oricărui link nu implică susținerea, aprobarea sau controlul de către Esztanygaleria SRL a site-ului respectiv. Utilizarea oricărui astfel de site legat este pe propriul risc și vă sfătuim cu tărie să faceți propriile investigații cu privire la adecvarea acestor site-uri.

Dreptul de reziliere

Putem suspenda sau rezilia dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru și rezilia acești Termeni de serviciu imediat, printr-o notificare scrisă adresată dvs. pentru orice încălcare a acestor Termeni de serviciu.

Descindere

Orice termen din acești Termeni și condiții de utilizare care este total sau parțial nul sau inaplicabil este eliminat în măsura în care este nul sau inaplicabil. Valabilitatea restului acestor Termeni de utilizare nu este afectată.

Legea aplicabilă

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legile din România. Vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acest stat sau locație.